بهزاد لیتو, میام بالا سرت ,بهزاد لیتو  میام بالا سرت ,
  • رپ
  • ۳۴۳
  • ۱۳۹۸/۵/۳۱

کد های پیشواز میام بالا سرت(پول میزنه بوش زیرِ دماغم) از بهزاد لیتو

کد پیشواز ایرانسل میام بالا سرت(پول میزنه بوش زیرِ دماغم) از بهزاد لیتو :

کد پیشواز همراه اول میام بالا سرت(پول میزنه بوش زیرِ دماغم) از بهزاد لیتو :

نظرات برای این موزیک